Címlap

Határtalanul

GINOP pályázat

Alapítvány

Pénziránytű

Vízdij

Általános tájékoztató szakképzéseinkről (nappali tagozat)

 

Felvételt hirdetünk

Ágazati érettségivel nem rendelkezők számára az alábbi kétéves képzésekre:

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Mindkét szakma a gazdálkodás és menedzsment ágazat képzése, amely technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A képzések ingyenesek az első két alapszakma megszerzése esetén. A két alapszakmába nem számít bele a korábban elvégzett OKJ-s képzés, se a felsőoktatásban szerzett végzettség.

A képzési forma: nappali tagozat
Képzési idő: 2 év
Felvételi követelmény: érettségi vizsga
Túljelentkezés esetén az érettségi vizsga eredménye alapján vesszük fel a tanulókat. A képzéseket megfelelő létszámú tanuló jelentkezése esetén indítjuk.
Tanrend: az 1/13. évfolyamos tanulók oktatása délelőtti, a  2/14. évfolyamosok oktatása délutáni munkarend szerint történik.
Jogviszony: minden szakképző évfolyamunkra jelentkező tanuló a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben meghatározott nappali tagozatos tanulói jogviszonyt létesít iskolánkkal.
Tanulói jogviszonya alapján a következő kedvezmények vehetők igénybe:
- nappali tagozatos diákigazolvány és iskolalátogatási igazolás
- családi pótlék
- kollégium
- étkezés
A tanulói jogviszonnyal járó kötelességek:
- a tanórákon való részvétel
- szakmai követelmények teljesítése
- az iskola házirendjének betartása
A szakmai vizsga: a 2019. évi LXXX. szakképzési törvény rendelkezik a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól. A szakmai vizsga részei:  interaktív  írásbeli és projektfeladat. A vizsgára bocsátás feltétele a tanulmányi követelmények teljesítése. Eredményes szakmai vizsga esetén a tanuló szakmajegyzék szerinti szakképesítést igazoló bizonyítványt kap.

A jelentkezés menete:
Szakképző évfolyamainkra történő jelentkezéskor az érettségi bizonyítvány  másolatát a jelentkezési laphoz csatolni kell. Szakképzésünkre az iskola titkárságán munkaidőben, vagy a kada@kecskemetiszc.hu címre küldött e-mailben  lehet jelentkezni. 

A jelentkezési lap letöltehető innen.

Van lehetőség online is jelentkezni. Az  ejelentkezes.e-kreta.hu  linkre kattintás után meg kell adni az iskola nevét, majd a képzés kiválasztása után a személyes adatokat.