Címlap

Határtalanul

GINOP pályázat

Alapítvány

Pénziránytű

Vízdij

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (kétéves, technikumi képzés)

Ezzel a szakképzettséggel alkalmas lesz a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködhet a
számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan láthat el. Kapcsolatot tarthat a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervezhet.

A szakképzettséggel rendelkező 

 • képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a
 • rábízott adminisztratív feladatokat;
 • irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el;
 • kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel;
 • vezeti a vállalkozások nyilvántartásait;
 • közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében;
 • részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban;
 • feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket;
 • közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;
 • előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi;
 • kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
 • szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.

Ajánljuk mindenki számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat.

A képzés tantárgyai:

 • Munkavállalói ismeretek
 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások működtetésének alapismeretei
 • Kommunikáció
 • Digitális alkalmazások
 • Üzleti adminisztráció
 • Pénzforgalmi nyilvántartások
 • Kis és középvállalkozások gazdálkodása
 • Munkaerő-gazdálkodás
 • Adózási ismeretek
 • Könyvvezetési alapismeretek
 • Szövegbevitel számítógépen
 • Dokumentumszerkesztés
 • Titkári ügyintézés
 • Ügyfélszolgálati kommunikáció
 • Kommunikáció a titkári munkában

 A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások:

 • Konferencia- és rendezvényszervező
 • Személyi asszisztens
 • Titkár(nő)
 • Általános irodai adminisztrátor
 • Gépíró, szövegszerkesztő
 • Adatrögzítő, kódoló
 • Könyvelő (analitikus)
 • Bérelszámoló
 • Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • Készlet- és anyagnyilvántartó
 • Humánpolitikai adminisztrátor
 • Iratkezelő, irattáros