Címlap

Alapítvány

Határtalanul

Pénziránytű

Vízdij

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője képzés újra indul

2017. szeptemberétől ismét lehetőség nyílik arra, hogy nyelvi, informatikai és vállalatvezetési esti képzésen vegyenek részt az érdeklődők. 

A jelentkezés lezárult.

Tájékoztatás a felnőttoktatásról (esti tagozat)

A jelentkezés lezárult.

 

A Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma felnőttoktatás keretében a második szakképesítés megszerzésére ingyenesen az alábbi szakmák oktatását indítja:

54 344 01       Pénzügyi-számviteli ügyintéző

55 344 07       Vállalkozási mérlegképes könyvelő

A meghirdetett szakok közül azokat indítjuk, amelyekre megfelelő számú jelentkező lesz.

Az oktatás kedden és pénteken 14.00-18.30-ig valamint szombaton 8.00-14.00-ig tart.

Jelentkezési lap letölthető innen.

Képzési forma: esti.

Felvételi követelmény: érettségi vizsga

A válalkozási  mérlegéképes könyvelő képzésre pénzügyi szakterületen szakmai előképzettség is szükséges. (Pl.

pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási- és bérügyintéző, pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), államháztartási ügyintéző)

Általános tájékoztató szakképzéseinkről (nappali tagozat)

 

Felvételt hirdetünk

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Vállalkozási és bérügyintéző

Ügyviteli titkár

szakképzésekre.

TÁJÉKOZTATÁS A 2017/2018. ÉVI TANKÖNYVRENDELÉS MENETÉRŐL

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban a 2017/2018. évi tankönyvrendelés menetéről és a legfontosabb feladatokról szóló tájékoztatót innen tölthetik le.

Tájékoztató a tankönyvrendelésről

Szakképzéseink

A Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium nagy hagyományokkal rendelkező közgazdasági szakközépiskola, melynek fő célja, hogy a gazdasági környezet kihívásainak megfelelve az egyre változó szakmakínálatban a magas színvonalú, hosszú távon is jól hasznosítható, tartós és konvertálható tudást adó szakmai értékeket adja tovább. Folyamatosan igazodunk a munkaerőpiaci elvárásokhoz, modernizáljuk oktatásunk tárgyi és humán feltételeit. Igyekszünk tanulóink számára a szakmai ismereteken túl az európai polgárrá váláshoz szükséges általános műveltséget minél szélesebb értelemben biztosítani. 

Ügyviteli titkár

OKJ: 54 346 03
 

Az ügyviteli titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját

.

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ: 54 344 01
A pénzügy-számviteli ügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat. Ellátja az adókötelezettséggel, vállalkozásfinanszírozással kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban. Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Könyveléssel, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat, elszámolja a termelési költségeket. Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében. Számítógépes programcsomagokat használ, összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.
 

Vállalkozási és bérügyintéző

OKJ: 54 344 02
A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

OKJ 55 344 07

A vállakozási mérlegképes könyvelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.
Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Rendkívüli felvételi eljárás meghirdetése a 9. évfolyamra

A Kecskeméti  Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2017/2018-as tanévre a  4 éves ügyvitel ágazati tanulmányi területre.
A rendkívüli felvételi időpontja: 2017. május 8. hétfő 14.00-16.00
Helye: 6000 Kecskemét, Katona József tér 4.

A tanuló az alábbi dokumentumokat hozza magával:
- Személyi igazolványát vagy diákigazolványát
- Középiskolai jelentkezési lapját (amely tartalmazza az általános iskolai osztályzatait), ami innen letölthető.
- Központi írásbeli vizsga értékelő lapját
Ha valaki nem tud a fenti időpontban megjelenni, akkor a kitöltött jelentkezési lapot és értékelő lapot juttassa el iskolánkba legkésőbb május 12-ig.