Címlap

Alapítvány

Határtalanul

Pénziránytű

Vízdij

Nyári ügyelet

Nyári ügyelet: minden héten szerdán 9.00-12.00-ig.
 
Szakképzésre jelentkezés határideje: 2018. augusztus 15.
 
Javítóvizsga, osztályozóvizsga: 2018. augusztus 28. kedd
Minden vizsgázó tanulónak kötelező a megjelenés 2018. augusztus 28-án 7.45-kor. Aki nem szeretne a javítóvizsga lehetőségével élni, kérem jelezze az iskola titkárságán.
 
Tanévnyitó ünnepség: 2018. szeptember 3-án 7.45-kor.
 
Esti tagozaton 2018. szeptember 11-én kezdődik a képzés.

Tájékoztatás a felnőttoktatásról (esti tagozat)


 

A Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma felnőttoktatás keretében a második szakképesítés megszerzésére ingyenesen az alábbi szakmák oktatását indítja:

54 344 01       Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 02      Vállalkozási és bérügyintéző

54 346 03      Irodai titkár

55 344 07       Vállalkozási mérlegképes könyvelő

A meghirdetett szakok közül azokat indítjuk, amelyekre megfelelő számú jelentkező lesz.

Az oktatás kedden és pénteken 14.05-18.30-ig valamint szombaton 8.00-14.00-ig tart.

Jelentkezési lap letölthető innen.

Képzési forma: esti.

Felvételi követelmény: érettségi vizsga

A válalkozási  mérlegéképes könyvelő képzésre pénzügyi szakterületen szakmai előképzettség is szükséges. (Pl.

pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási- és bérügyintéző, pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), államháztartási ügyintéző)

Általános tájékoztató szakképzéseinkről (nappali tagozat)

 

Felvételt hirdetünk

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Vállalkozási és bérügyintéző

Irodai titkár

Ügyviteli titkár

szakképzésekre.

Szakképzéseink

A Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium nagy hagyományokkal rendelkező közgazdasági szakközépiskola, melynek fő célja, hogy a gazdasági környezet kihívásainak megfelelve az egyre változó szakmakínálatban a magas színvonalú, hosszú távon is jól hasznosítható, tartós és konvertálható tudást adó szakmai értékeket adja tovább. Folyamatosan igazodunk a munkaerőpiaci elvárásokhoz, modernizáljuk oktatásunk tárgyi és humán feltételeit. Igyekszünk tanulóink számára a szakmai ismereteken túl az európai polgárrá váláshoz szükséges általános műveltséget minél szélesebb értelemben biztosítani. 

Irodai titkár

OKJ 54 346 03 Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját. 

Ügyviteli titkár

OKJ: 54 346 03
 

Az ügyviteli titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját

.

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

OKJ: 54 344 01
A pénzügy-számviteli ügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat. Ellátja az adókötelezettséggel, vállalkozásfinanszírozással kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban. Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Könyveléssel, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat, elszámolja a termelési költségeket. Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében. Számítógépes programcsomagokat használ, összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.
 

Vállalkozási és bérügyintéző

OKJ: 54 344 02
A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

OKJ 55 344 07

A vállakozási mérlegképes könyvelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.
Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Történelem háziverseny 2017/2018

A Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumának történelem szakos tanárai 

háziversenyt

hirdetnek az iskola tanulói között.